Album My Girlfriend là sản phẩm được dựng concept từ LDTPhotos nhân ngày sinh nhật của cô ấy.