LDTPhotos | Le Dinh Tuan LDTPhotos-Profile LDTPhotos | Le Dinh Tuan - @ledinhtuan
Thông tin về bản thân

Lê Đình Tuấn,
Tui là Người Mê Chụp Ảnh

Tui hiện là một thợ ảnh chưa được xịn xò lắm. Tui bắt đầu đam mê và bước vào con đường chụp ảnh từ năm 2016. Nhận xét về nghề nghiệp của tui so với nhiều hình ảnh khác nhau, thì tui còn khá mới. Tuy nhiên, với niềm đam mê bùng cháy nên tui chịu khó học hỏi tiếp thu để nâng cao tay nghề của bản thân trong từng năm qua.

Thư viện Ảnh Instagram

Nhấp vào hình ảnh để hiển thị đầy đủ bài đăng trên Instagram
[elfsight_instagram_feed id="1"]